2012-03-29 header 2 wijnglazen.png
Vind een partner bij wie je jezelf blijft

Bezoek Kamp Westerbork 30/10

Bij het museumcafé verwelkomde ik de 8 single deelnemers die meededen aan het volle middagprogramma. Allereerst bekeken we het museum. Wat ik leerde daar was dat Kamp Westerbork na de 2e wereldoorlog werd gebruikt als interneringskamp voor NSB’ers en vervolgens een repatriëringskamp werd voor Indische Nederlanders tot 1971. Opmerkelijk dat in het kamp in de 2e wereldoorlog een school was en wat winkeltjes en werd gesport.

trein kamp Westerborkkamp commandant

Om 14 uur gaf Lida Prins-van der Kar een lezing over haar ervaringen in kamp Westerbork, het onderduiken bij een pleeggezin en de hereniging met haar vader. De bijna 80 jarige pientere dame verwoordde haar verhaal over haar roerige jeugd heel duidelijk en beantwoordde daarna de vele vragen van haar toehoorders.

Wegens de wintertijd en de vroeg invallende schemering gingen we na de lezing meteen met de bus naar het kampterrein om 15.10 uur. De gids vertelde ons veel over het leven dat zich daar afspeelde tijdens de 2e wereldoorlog en zij ging uitgebreid in op onze vragen. Weer heel wat wijzer stapten we in de laatste bus om terug te rijden naar het museum.

museum singles Drentheappelplaats kamp Westerbork

Onder de indruk van alle ervaringen dronken we met z’n allen nog een kop koffie en namen rond sluitingstijd van de café afscheid van elkaar.

Jouw reactie

Na het verzenden van je reactie komt deze pas op de website te staan na goedkeuring (om spam te voorkomen).

Vul hier het ontbrekende getal in en verzend daarna je reactie.