2012-03-29 header 2 wijnglazen.png
Vind een partner bij wie je jezelf blijft

Kunst van het ontmoeten 11/3

singles ontmoeten Zondagmiddag 11 maart kwamen we in Veendam samen voor de workshop “De kunst van het ontmoeten”. Een vervolg op ‘Altijd aardig?! en Laat je zien!? met als toevoeging elementen vanuit de contactcirkel. Dit is een model dat weergeeft welke stappen er in een betekenisvolle ontmoeting worden doorlopen.

Daar waar ik in het programmaplan een theoretische ontmoeting met de contactcirkel had gepland werd het een lange en uitvoerige, vanuit een ieders eigen perspectief. Omdat de afzonderlijke stappen ervan, verschillende herinneringen en vragen bij de deelnemers wakker kuste “hoe was/is dit bij/voor mij?”

En eigenlijk zijn dat de betere workshops, als trainer uit de leidersstoel gehaald worden en geleid wordt naar de gebieden waar de deelnemers naar toe willen reizen. Het inzoomen op de contactcirkel door ervaringen en vragen van verschillende deelnemers maakte dat we een grote oefening in een andere vorm gedaan. De oefeningen die overeind bleven zaten vol van ontmoeting, in allerlei kleuren.

single workshopcontact cirkel

We zagen dat het spannend is om uit te reiken om de ander te ontmoeten, omdat je nooit weet of iemand het liefdevol beantwoordt. Soms is de beantwoording slecht; je wordt weggeslagen of vastgeklampt, in het allerergste geval word je geheel genegeerd. Uiterst pijnlijk en helaas ook herkenbaar.

Ook een ogenschijnlijke simpele oefening waarin de A naar de B toe moest lopen en de B een aantal keren stop moesten zeggen was voor de één moeilijk in het komen en de voor de ander in het iemand op zich af zien lopen.

We rondden af de vraag wat maakt dat je hierin verandering brengt? Dat kan vanuit je verlangen (trekkracht), dan kan vanuit de pijn (duwkracht). Bij dit alles is steunkracht (hulp en aanmoediging van buitenaf) ook een zegen.

In de volgende workshop “De reis van de held(in)” gaan we in op hoe je stappen kunnen zetten in de verandering. Deze workshop is op 15 april, wederom in Veendam en 13.30 uur starten we.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben n.a.v. dit verslag App of mail me.

Gea Schonewille
06 21255367
g.schonewille@outlook.com

1 reactie op Kunst van het ontmoeten 11/3

Jouw reactie

Na het verzenden van je reactie komt deze pas op de website te staan na goedkeuring (om spam te voorkomen).

Vul hier het ontbrekende getal in en verzend daarna je reactie.