2012-03-29 header 2 wijnglazen.png
Vind een partner bij wie je jezelf blijft

Omgaan met kritiek

Feedback krijgen“Feedback krijgen” klinkt beter dan “kritiek krijgen”, maar kan net zo hard aankomen. Kritiek krijgen is niet altijd even fijn.

Je kan zo goed je best hebben gedaan en als je dan hoort dat het niet goed genoeg is, is dat niet leuk. Aan de andere kant kan je door kritiek ook groeien. Door open te staan voor kritiek leer je inzien hoe anderen zaken bekijken en wellicht kan je daar weer wat van leren.

De meeste mensen hebben wel het verlangen om zich te verbeteren, maar we willen nu eenmaal ook erg graag geaccepteerd worden zoals we zijn.

Hoe kan je beter met kritiek omgaan? Ik ken 3 manieren:

Eerst begrijpen
Je kunt op 3 manieren met kritiek omgaan: je erdoor laten overdonderen, meteen de kritiek weerleggen “dat is niet waar, want…” of je kan de kritiek proberen te begrijpen. Vaak is feedback vaag zoals bijvoorbeeld de opmerking “je kunt het veel beter”. Dan heb je eerst een uitleg nodig om te begrijpen hoe de ander het ziet. Vraag door totdat je de kritiek begrijpt. Daarna weet je of de kritiek zinvol is en of je iets kan en wilt met de ontvangen kritiek.

De meeste mensen hebben juist de beste bedoelingen als ze kritiek geven. Ze willen jou helpen en zijn er niet op uit om jou te beschadigen.

Zie het als manier om te leren
Feedback komt harder aan als je denkt dat jouw identiteit nu eenmaal vaststaat; je bent wie je bent. De feedback  van anderen komt dan over als een oordeel over jou als een persoon die goed of fout, dom of slim is.

Als je denkt dat je voortdurend verandert, komt de feedback veel minder hard aan. De kritiek zie je dan als een manier om te groeien in plaats van een afwijzing van jou als persoon.

De juiste vragen stellen
Goede kritiek is heel waardevol. Wil je feedback ontvangen, stel dan geen vage vragen zoals: ”Wat vind je van het eten?” Meestal zegt de ander uit beleefdheid wel dat het lekker was als jij hebt gekookt. Als je de vraag duidelijker stelt, bijvoorbeeld: ”Wat zou ik kunnen doen om het eten de volgende keer nog lekkerder te maken?” Dan krijg je vaker een eerlijk antwoord waar je echt van kan leren!

Weet jij nog een manier om met kritiek om te gaan?

Jouw reactie

Na het verzenden van je reactie komt deze pas op de website te staan na goedkeuring (om spam te voorkomen).

Vul hier het ontbrekende getal in en verzend daarna je reactie.