2012-03-29 header 2 wijnglazen.png

Vind een partner bij wie je jezelf blijft

Privacyverklaring

Nieuwe Europese wet (AVG) vervangt in 2018 Wet Bescherming Persoonsgegevens

IndiviDuo is er zich van bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. Daarom kies je ook voor ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.
Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf deze datum is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Op deze pagina laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als jij deze website of de diensten van IndiviDuo gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

IndiviDuo hecht belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de normale dienstverlening en voor het informeren over de diensten van IndiviDuo.

Delen van persoonsgegevens met derden

IndiviDuo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Het bureau noch de verwerker mogen de persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken en beiden hebben een geheimhoudingsplicht.

Cookies

Wij willen jou graag een mooie website vol inspiratie aanbieden die aan jouw verwachtingen voldoet. Om dit waar te kunnen maken, gebruiken wij een website analyse-tool en social media plug-ins.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Social media
Op onze website zijn buttons van Social Media netwerken opgenomen. Deze werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Linkedin). Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Melding van datalekken

Wanneer er een datalek plaatsvindt, zal dit door IndiviDuo worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

Hyperlinks naar andere internetsites

Deze website heeft soms links naar websites van andere bedrijven. Deze website registreert het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites NIET en onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.

Persoonsgegevens die wij verwerken

IndiviDuo verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons heeft verstrekt. Welke gegevens dat zijn, hangt af welke dienst wordt afgenomen.

Relatiebemiddeling

Deze persoonsgegevens verwerken wij voor relatiebemiddeling:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht, geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een kennismakingsgesprek, intakegesprek, correspondentie, telefonisch en die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening/relatiebemiddeling, gegevens die nodig zijn om single kandidaten die een nieuwe partner zoeken op gepaste wijze aan elkaar voor te stellen.
 • Foto
 • Bankrekeningnummer

Doel

IndiviDuo maakt afspraken met kandidaten die interesse hebben om het relatiebemiddelingstraject in te gaan om een geschikte relatiepartner te vinden.

Daarvoor wordt een intakegesprek afgenomen en een foto gemaakt van de kandidaat. Het doel van het intakegesprek is om juist die gegevens te verzamelen die nodig zijn om te onderzoeken welke single kandidaten die een nieuwe partner zoeken bij elkaar passen.

Vervolgens wordt een profiel van de kandidaat opgemaakt met vermelding van voornaam, leeftijd, telefoonnummer, korte beschrijving van uiterlijk en beroepssituatie. Bij een match wordt dit profiel aan de mogelijke nieuwe partner gestuurd per e-mail of per post zoals dit is afgesproken. Daarna kunnen beide kandidaten contact met elkaar opnemen.

Locatie verwerkingen

Bij de verwerker thuis , op het bureau of bij de kandidaat thuis.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IndiviDuo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

NAW gegevens: Maximaal 5 jaar na beëindiging dienstverlening. Reden: IndiviDuo heeft na beëindiging 5 jaar de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen om de dienstverlening weer op te pakken. Je hebt het recht schriftelijk een verzoek te doen tot vernietiging van jouw gegevens.

Overzicht met beveiligingsmaatregelen

 • Websites zijn voorzien van SSL-certificaat waardoor gegevens via een beveiligde verbinding verzonden worden.
 • Foto’s die van kandidaten gemaakt worden, worden direct na digitale verwerking van het apparaat verwijderd.
 • GSM’s zijn voorzien van adequate schermbeveiliging.
 • Elke PC of laptop waarop gewerkt wordt, is voorzien van een up-to-date virusscan.
 • E-mails worden verstuurd vanuit een veilige verbinding.
 • Er mogen geen onbeveiligde back-ups gemaakt worden.
 • Elke PC of laptop heeft een adequaat wachtwoord, welk gezien de lengte en de evt. combinatie van cijfers en letters, als ‘veilig’ mag worden beschouwd.

Jouw rechten

 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@individuo.nl.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou daarnaast het recht om een klacht over IndiviDuo in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens (zijn) om(ge)gaan.
 • IndiviDuo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Activiteiten

Deze persoonsgegevens verwerken wij voor single activiteiten, workshops en vakanties:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht, geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto (indien zelf geplaatst)
 • Bankrekeningnummer
 • Activiteiten historie

IndiviDuo werkt voor de activiteiten samen met Go-out!. Welke gegevens bij Go-out! bekend zijn, is te vinden onder Mijn account als je bent ingelogd. En bij Betalingsoverzicht staan de activiteiten waaraan je hebt deelgenomen en wanneer je hebt betaald.

Nieuwsbrief IndiviDuo

Wekelijks kun je een e-mail ontvangen over alles wat IndiviDuo voor singles doet. Jouw gegevens komen na jouw aanmelding terecht in het programma MailChimp. Dit programma zorgt ervoor dat mailberichten worden verzonden en laat ons vervolgens zien of onze mailtjes goed gelezen worden. Voor ons is het erg waardevol om te weten of jij een artikel gaat lezen, doorklikt naar een verslag of je aanmeldt voor een van onze activiteiten. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming of andere doeleinden.

De toestemming om mail te ontvangen, kan altijd ingetrokken worden. Wij geven onder iedere e-mail de mogelijkheid om jouw e-mailvoorkeuren binnen enkele muisklikken aan te passen of om je volledig uit te schrijven van alle e-mailcommunicatie. Mocht dit niet lukken, dan kun je ons ook altijd een mailtje sturen via info@individuo.nl of bellen, dan regelen wij het alsnog.

Wijzigingen

IndiviDuo behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen.