Wat zijn de symptomen van een trauma?

Vooropgesteld dat helaas veel mensen de symptomen (proberen) te negeren, om op deze wijze een poging doen het trauma te verdringen, komen vroeg of laat, toch de angst, nachtmerries, flashbacks en slaapproblemen de hoek om kijken. Als je daarnaast ook de zorg hebt voor een gezin en een drukke, verantwoordelijke baan hebt, is de bal al vrij snel rond. Alleen in dit geval kan het voorkomen dat het onderliggend trauma zoals PTSS, hierdoor over het hoofd wordt gezien. Met als consequentie dat er een diagnose gesteld kan worden als burn-out, terwijl er dan mogelijk een therapievorm wordt aangeboden, die niet het gewenste resultaat oplevert. Het is dan ook belangrijk dat wanneer je merkt dat je vastloopt, toch ook tegen je arts te vertellen dat er mogelijk ook sprake kan zijn van een (onderliggend) trauma. Door hierover eerlijk te zijn naar je behandelaar, ben je ook eerlijk tegen jezelf. Er ligt dan een meer concreet beeld voor de arts, waarbij er ook gericht gezocht kan worden naar een passende therapievorm.

Wat is PTSS?

Om een duidelijk voorbeeld te geven: wanneer we kijken naar militairen die uitgezonden zijn geweest naar bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië, zie je dat bij degene die (meermaals) ooggetuige waren van gruwelijke gebeurtenissen, nadat ze terugkeerden, gediagnosticeerd werden met een PTSS. De herbeleving van de beelden die als flashbacks bovenkomen, nachtmerries die voor slaapproblemen zorgen en de daarbij behorende klachten zoals negatieve gedachten, prikkelbaarheid en het vermijden van situaties, maken het dagelijkse functioneren, haast onmogelijk. Maar ook mensen die niet uitgezonden zijn geweest maar zelf betrokken zijn bij een ingrijpend trauma of ooggetuige waren, kunnen hierdoor PTSS ontwikkelen. Gelukkig zijn er steeds meer therapieën die goede resultaten boeken.

Mogelijke consequenties PTSS

Het is natuurlijk ook niet heel erg vreemd, dat mensen met de diagnose PTSS soms hierdoor (zelf-) destructief gedrag vertonen. Het grijpen naar drank of drugs is een veel voorkomende stap die genomen wordt. De roes zorgt voor het even niet hoeven voelen. Helaas heeft het uiteindelijk het tegenovergestelde resultaat, omdat de ‘craving’ steeds sneller terugkeert. Vervolgens is er een probleem bijgekomen. Zoek daarom hulp. En hoewel het zeker niet makkelijk is om traumaverwerking te gaan doen, kun je uiteindelijk jezelf dankbaar zijn als je die stap wél hebt gezet.

Trek aan de bel

Mensen met een trauma of PTSS, hebben een grotere kans om (ook) een burn-out te ontwikkelen. Vrouwen hebben twee keer meer kans op een PTSS en statistisch gezien, komt PTSS voor op circa 1% van de Europese bevolking (!!!).   Trek dan ook tijdig aan de bel.

Door: Cecile Knook