2012-03-29 header 2 wijnglazen.png
Vind een partner bij wie je jezelf blijft

Verlangen

Verlangen naar liefdeGastblog geschreven door Gea Schonewille

Joyce sloot haar vorige blog af met de zin:

Achter elk gemis zit altijd een verlangen. Een verlangen omdat je nu niet echt gelukkig bent met hoe het nu gaat en hoe je dat graag anders wilt. Waar wil jij heen?

Deze zin reisde de afgelopen week met mij mee en nodigde me uit tot kauwen en het schrijven van deze blog. Ik ging door mijn spotify lijst, cliënten dreven in gedachten voorbij en ik reisde naar míjn innerlijke verlangen. Ik herlas een aantal hoofdstukken uit de boeken van mijn leermeesters* en laat op deze plek, hun wijsheid en inzichten mee meanderen. Leermeesters, die in mij een verlangen oproepen om in dit vak net zo goed als zij te zijn.

Verlangen wordt ook wel de wilskracht van de ziel genoemd. Zo gesteld is het iets groots en dat is het ook. Tegelijkertijd is het ook iets kleins, diep in je.

In mijn praktijk gaan veel vragen over verlangen, veelal het onvervulde verlangen. Pijnlijk vaak, soms ook eenzaam, omdat het raakt aan het gemis. Toch zit in deze pijn ook de motor; het zet aan tot het op reis gaan, op weg naar het verlangen. Zo bekeken is de pijn de duwkracht en bezit het verlangen de trekkracht. Verlangen trekt je naar de plek waar je wilt zijn en haalt je weg van de plek van het gemis, van hetgeen dat verloren is gegaan. Dat heb je te dragen en dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Hij hield zoveel van haar, na een aantal mislukte relaties; dé vrouw van zijn dromen. Hij deed alles voor haar en zou dat altijd blijven doen. Zo graag wilde hij met haar, deze avontuurlijke vrouw gaf hem levenslust. En zijn houding….. benauwde haar. Ze vertrok, ze kon niet anders, hij verstikte haar, zij verloor haar levenslust. 

Wat mistte hij haar en wat was het een tocht om daadwerkelijk afscheid van haar te nemen, te rouwen om haar vertrek én om hun tijd samen zingevend te maken.

Toen hij dat had gedaan, wat zeker een jaar in beslag nam, was hij klaar voor een nieuwe ontmoeting. Niet een vluchtige, maar een echte, zo’n ontmoeting die sporen nalaat en verlangen aanwakkert.

Onlangs stuurde hij mij een berichtje, hij had haar gevonden, de vrouw van dromen, met haar ging hij oud worden. Hij verwoordde het mooi; hij had zichzelf gevonden en daarmee haar. Hij wist van intens gemis én intens verlangen. Hij was instaat zichzelf daarin te dragen en van daaruit uit te reiken, daarbij ook ruimte laten voor deze speciale ander.

Het raakt me altijd diep als ik getuige mag zijn in zo’n praktijkverhaal en dat het bevestigt mijn boekenkennis (die bij deze leermeesters ook is ontstaan in hun praktijk). Nu ik -op mijn beurt- bovenstaande opschrijf (naar aanleiding van Joyce), hoop ik -op mijn beurt- iets aan te wakkeren bij mijn lezer. Over het uitkomen van verlangen en ronde cirkels gesproken…..

Joyce schreef zo mooi, in haar blog: Daarom is het beter om te focussen op verlangen in plaats van op gemis. Het verlangen gaat over het hier en nu en over de toekomst. Vanuit verlangen kan je gaan bedenken wat jij werkelijk wilt, wat jouw behoeftes zijn.

Ik denk dat ze gelijk heeft én dat ze hiermee ook iets moois van zichzelf onthult; een hoopvol op het positieve gerichte vrouw. Mooie kwaliteiten, zeker in haar bemiddelingswerk.

Ik ga iets meer uit van trekkracht én duwkracht, ben daarin iets rauwer. Voor mij geldt dat de grootste hulpbron van verlangen ligt op de plek van het gemis; verlangen naar het tegenovergestelde van het gemis. Het missen van liefde geeft verlangen naar liefde. Dit vereist dus weet van en contact met het gemis.

En.… ook ik ken dat hoopvolle. Het richten op het licht(e) is ook mijn eerste route. Waarschijnlijk klikt het daarom ook zo tussen ons.

Tegelijkertijd zie ik, in mijn werk, ook mensen die hun verlangen niet kennen en er daarom niet naar toe kunnen bewegen. Zij moeten het hebben van de duwkracht van het gemis, de pijn, omdat de pijn zo groot en allesomvattend is. Soms omdat het verlangen nog niet luid genoeg ‘aan hun deur klopt’ of omdat ‘de muziek’ zo hard staat dat het kloppende verlangen (nog) niet gehoord wordt.

Voor mij als begeleider zit er dan niets anders op dan verduren, erbij blijven, de macht van mijn onmacht niet te groot laten worden én accepteren dat er ook andere routes zijn. En soms ‘met een baksteen gooien’, waardoor het gemis duidelijk wordt en het verlangen gehoord.

Therapeut voor singlesDit is zo mooi in dit vak, je eigen comfortzone verlaten en zien dat paden voor je coachee (of je geëerde collega) soms anders liggen.

Als je je verlangen leeft, vergroot dit de zinvolheid van het leven.

Heb je vragen of opmerkingen over deze blog, voel je vrij om contact op te nemen gea@inthascope.nl of 06-21255367

* Bron: Vonken van Verlangen, Wibe Veenbaas e.a, Liefdesstrijd, Piet Weisfelt.

Jouw reactie

Na het verzenden van je reactie komt deze pas op de website te staan na goedkeuring (om spam te voorkomen).

Vul hier het ontbrekende getal in en verzend daarna je reactie.