2012-03-29 header 2 wijnglazen.png
Vind een partner bij wie je jezelf blijft

Verslag Opstellingen 6/11

OpstellingenOp een gure zondagmiddag deden we opstellingen over de ingebrachte relatie-vragen.
Met een groep van 7 deelnemers waarvan enkelen eerst wilden ervaren hoe met opstellingen kan worden gewerkt zijn samen een aantal thema’s aan de orde gekomen.

N.a.v. een vraag over de eigen uitstraling en blokkades in het maken van contact kwam naar voren dat er in familierelaties een gevoel van afwijzing en onveiligheid aanwezig was. Middels de opstelling kwam de vrager bij eigen gevoelens en zicht op mogelijkheden om er anders mee om te gaan.

Een deelnemer heeft onderzocht hoe verlatingsangst blokkeert in zelfvertrouwen over het aangaan/vasthouden van een relatie. De vrager ontdekte dat ze aanvankelijk de opstelling wilde stoppen en moeite had om te voelen. Daarna nam ze afstand van verlatingsangst.
In de nabespreking kwam naar voren dat er daarnaast ook andere angsten belemmerend waren in het aangaan van een relatie en dit leidde voor haar tot verduidelijking in het thema.

Een vraag over een eventuele belemmering door  de overleden partner bij het aangaan van een nieuwe relatie. Duidelijk werd dat de nieuwe partner stevig zou moeten zijn en een verbinding zou kunnen zijn naar een ander type relatie. Dit terwijl de overleden partner, met wie het heel goed was geweest,  een deel in het leven zal blijven, ook al is er de nieuwe relatie.

Een deelnemer kwam n.a.v. de angst voor afwijzing erop uit dat ze bevestiging wilde. Een te sterke wens hier naar bleek haar in de weg te staan. De sterke energie van de eigen wil en het volgen van het eigen pad op een soms wat onrustige wijze werd duidelijk. Dit leverde op dat zij zin kreeg om meer toekomstgericht te  kijken en zich te focussen vanuit een ander uitgangspunt.

In de evaluatie bleek dat ieder op basis van eigen vragen iets meenam uit de opstellingen en men nieuwe ideeën had opgedaan.

Verslag geschreven door Luce Olminkhof

Lijkt het jou ook interessant om Opstellingen mee te maken? Aanmelden kan via www.individuo.nl/workshops/

Jouw reactie

Na het verzenden van je reactie komt deze pas op de website te staan na goedkeuring (om spam te voorkomen).

Vul hier het ontbrekende getal in en verzend daarna je reactie.