2012-03-29 header 2 wijnglazen.png
Vind een partner bij wie je jezelf blijft

Verslag workshop Kijk op Geluk 29/8


Bert Stoop
Deze workshop werd gehouden met 3 deelneemsters, inclusief Joyce Boerkoel. Het was de eerste keer, vandaar dat Joyce wilde deelnemen. In drie gespreksrondes hebben we uitgewisseld wat onze visie op geluk, gelukkig zijn en gelukkig worden; wat we daarvoor zouden kunnen doen en laten of in het geval van relaties door geven en nemen in balans te brengen.

In de uitwisseling gaat het niet om oordelen of competitie, er wordt geen les gegeven over hoe gelukkig te worden. Mogelijk kun je inzien dat je jouw eigen geluk in de weg kan zitten.

Iedere deelnemer heeft een andere kijk waarop vervolgens de anderen aansluiting of verduidelijking zoeken. De een leert dat zij op de goede weg is en kan niet wachten op verdere ontwikkelingen, een andere deelnemer ondervindt in zichzelf het punt waarop zij later verder wil nadenken of coaching wil zoeken.

Jouw reactie

Na het verzenden van je reactie komt deze pas op de website te staan na goedkeuring (om spam te voorkomen).

Vul hier het ontbrekende getal in en verzend daarna je reactie.