2012-03-29 header 2 wijnglazen.png
Vind een partner bij wie je jezelf blijft

Workshop Laat je zien!? 18/2

single coachOp deze mooie zondagmiddag, met al een vleugje vroeg voorjaar in de lucht kwamen we samen in het Hapto-Atelier in Haren. Een mooie groep mannen en vrouwen die ieder voor zich én samen wilde onderzoeken hoe zij boos, bang, blij, body en bedroefd kennen en hoe zij zich hiermee laten zien.

Tijdens de introductie vertelde Gea over haar zondagochtend, waarin ze blij, bang, boos, schuld en body langs heeft voelen komen. Daarna werd iedereen nogmaals verwelkomd met alles wat er is.

De deelnemers stemde in met de werkafspraken voor deze middag. Vervolgens gingen we écht van start met een kennismaking aan de hand van een ogenschijnlijk willekeurig voorwerp. Ieders naam werd genoemd én wat hen naar deze middag bracht. Zo lieten we onszelf al van meet af aan zien.

Na het theoretische blokje over het gezonde en ongezonde deel van de gevoelens op de eerste gevoelslaag was er verbazing en opluchting voelbaar over gevoelens als bang en boos. Voor een enkeling was het onbekend dat dit hele normale en gezonde gevoelens zijn, die vaak onderdrukt worden, omdat ze er ooit niet mochten zijn.

doos met meuk

Vanuit de theorie gingen we in tweetallen onderzoeken hoe wij ons laten zien met onze gevoelens. In de nabespreking kwamen we er achter dat elk 2 tal ‘toevallig’ precies de goede combinatie was geweest voor het onderzoek van het persoonlijke gevoelspalet. Na de oefening werd een ieder uitgedaagd om een centraal gevoel tijdens de oefening met de ander te delen. Onthullingen van jezelf.

In de veiligheid en betrokkenheid van de groep kon er worden ingegaan op een aantal persoonlijke leervragen, die op zich weer een mooie brug vormde naar het theoretische blokje over de gevoelens op de tweede en derde gevoelslaag. Gevoelens als schuld, schaamte, jaloezie en wrok. Gevoelens waar we niet 1,2,3 een prettige associatie bij hebben. Gevoelens die echter ook goed en gezond kunnen zijn. Omdat ze liefde en intimiteit in zich dragen of omdat ze energie genereren. Het was mooi te merken dat dit besef opluchting, mildheid en plezier bracht.  Dit gold ook voor de existentiële angst van de derde gevoelslaag. Dit zet aan tot nadenken en zelfonderzoek over essentiële aspecten van het leven. Dit bracht herkenning met zich mee ten aanzien van keuzes in het eigen leven; de reis van de Held(in).

In de laatste oefening van de middag kwam al het geleerde van de workshop samen. Diverse vragen over waarom en waartoe hoefden niet letterlijk beantwoord te worden, het ging over het gevoel dat de vraag, de vragensteller en de herhaling van de vragen met je deed. Waar in het lijf raakt de vraag je, welk gevoel komt naar voren én durf je dat te delen. Gea deed deze oefening voor, zodat ook voor haar als workshopleidster gold ‘Laat je zien!’. Sommige vragen maakten haar blij, anderen bang, boos, wrokkig, schuldig of schamend.

emoties

Deze laatste oefening was voor velen ook de lastigste; echt te ervaren welk gevoel de vraag in je opriep was moeilijk, zonder het toe te lichten. Klaarblijkelijk doen we ook nog veel vanuit de ogen (goedkeuring) van de ander. Anderen gingen in op de vragen zelf of voelde de behoefte om

de middag na te bespreken. Het was fijn te ervaren dat dit er allemaal mocht zijn.

Het was een fijne, boeiende en zinnige middag. Dit bleek ook uit de mooie laatste woorden die we uitspraken naar elkaar om elkaar op die wijze te bedanken voor het samenzijn.

Op 11 maart is de vervolgworkshop: De Kunst van het Ontmoeten. Hierin zoomen we in op het ontmoeten van de ander met wie we zijn.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit verslag plaats ze hieronder of meld je bij Gea@inthascope.nl

Jouw reactie

Na het verzenden van je reactie komt deze pas op de website te staan na goedkeuring (om spam te voorkomen).

Vul hier het ontbrekende getal in en verzend daarna je reactie.